சபரிமலை சீசன் ஸ்பெஷல் ரயில்கள்; அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்ட ரயில்வே.. முழு விபரம்..

By 
sapa1

சபரிமலை கோவிலுக்கு பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு மத்திய ரயில்வே இயக்குகிறது. திட்டமிட்ட தேதிகளில் மொத்தம் 22 ரயில்கள் இயக்கப்படும்.

ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு தென் மத்திய ரயில்வே நற்செய்தி தெரிவித்துள்ளது. சபரிமலைக்கு தெலுங்கு மாநிலங்களில் இருந்து சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தெற்கு மத்திய ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. சபரிமலைக்கு மொத்தம் 22 சிறப்பு ரயில்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அந்த நாட்களில் செகந்திராபாத்-கொல்லம், கொல்லம்-செகந்திராபாத், நர்சாபூர்-கோட்டயம், காச்சிகுடா-கொல்லம், காக்கிநாடா டவுன்-கோட்டயம் இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும். இந்த சிறப்பு ரயில்களில் ஃபர்ஸ்ட் ஏசி, செகண்ட் ஏசி, மூன்றாம் ஏசி என ஸ்லீப்பர் மற்றும் செகண்ட் கிளாஸ் பெட்டிகளும் உள்ளன என்று ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

சிறப்பு ரயில்களின் விவரங்கள்

செகந்திராபாத்-கொல்லம்-செகந்திராபாத் (07129,07130) சிறப்பு ரயில்கள் - நவம்பர் 26, டிசம்பர் 3 - திரும்புதல் - நவம்பர் 28, டிசம்பர் 5 - நல்கொண்டா, மிரியாலகுடா, நதிக்குடி, பிடுகுரல்லா, சட்டெனப்பள்ளி, குண்டூர், தெனாலி, பாபட்லா, சிராலா, நெல்லோரே, ஓங்கோலு, , கூடூர், ரேணிகுண்டா, காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆளுவா, எர்ணாகுளம் டவுன், கோட்டயம், செங்கனாச்சேரி, திருவல்லா, செங்கனூர், மாவேலிகேரா நிலையங்கள்.

செகந்திராபாத் - கொல்லம் - செகந்திராபாத் (07127,07128) சிறப்பு ரயில் - நவம்பர் 24, டிசம்பர் 1, திரும்பும் பயணம் - நவம்பர் 25, டிசம்பர் 2 - இந்த ரயில் காச்சிகுடா, வாஜாநகர், ஷாத்நகர், ஜட்சர்லா, மகபூப்நகர், வனபர்த்தி சாலை, ஸ்ரீராம்நகர், கட்வால், கர்ணூல் சிட்டி, , டான், குட்டி, தாடிபத்ரி, எர்ரகுன்ட்லா, கடப்பா, ராஜாம்பேட்டை, ரேணிகுண்டா, திருப்பதி, சித்தூர், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆலுவா, எர்ணாகுளம் டவுன், கோட்டயம், செங்கனாச்சேரி, திருவல்லா, செங்கணாங்கன்-ல் நின்றுவிடும்.

காக்கிநாடா டவுன் -கோட்டயம்-காக்கிநாடா டவுன் (07126, 07126) சிறப்பு ரயில்கள்- நவம்பர் 23, 30, திரும்பும் பயணம்-நவம்பர் 25, டிசம்பர் 2- இந்த சிறப்பு ரயில்கள் சமர்லகோட்டா, அனபர்த்தி, ராஜமுந்திரி, நிடடவுன், நிடடவுன், பி. கைகளூர், குடிவாடா. , விஜயவாடா, தெனாலி, பாபட்லா, சீராலா, ஓங்கோல், நெல்லூர், கூடூர், ரேணிகுண்டா, காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆலுவா, எர்ணாகுளம் டவுன் ஸ்டேஷன்கள்.

நர்சாபூர்-கோட்டயம்-நர்சாப்பூர்(07119,07120) நவம்பர் 26, டிசம்பர் 3, திரும்பும் பயணம்-நவம்பர் 27, டிசம்பர் 4- இந்த ரயில் பீமாவரம் சந்திப்பு, பீமாவரம் டவுன், ஆக்கிவீடு, கைகளூரு, குடிவாடா, விஜயவாடா, பாபட்லா, தெனாலியில் நிற்கிறது. , நெல்லூர், கூடூர், ரேணிகுண்டா, திருப்பதி, சித்தூர், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆலுவா மற்றும் எர்ணாகுளம் டவுன் ஸ்டேஷன்களில் நிறுத்தப்படும்.

காச்சிகுடா-கொல்லம்-காச்சிகுடா (07123,07124) ரயில்கள்- நவம்பர் 22, 29, டிசம்பர் 6- திரும்பும் பயணம் - நவம்பர் 24, டிசம்பர் 1, 8- இந்த ரயில்கள் மல்காஜ்கிரி, நல்கொண்டா, மிரியாலகுடா, நதிக்குடி, சட்டெனபள்ளி, குண்டூர், தெனாலி ஆகிய இடங்களில் இருந்து புறப்படும். , சிராலா, ஓங்கோல், நெல்லூர், கூடுரு, ரேணிகுண்டா, காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், பாலக்காடு, திருச்சூர், அல்வாய், எர்ணாகுளம் டவுன், கோட்டயம், செங்கனாச்சேரி, திருவல்லா, செங்கனூர், மாவேலிகெரா ஆகிய நிலையங்களில் நிறுத்தப்படும்.

Share this story